جستجو
  • هندسه قدرت متعالی رویکرد فلسفی سیاسی دفاعی متعالی

   دفاع یا صیانت از موجودیت، با دفع تهاجم و بلکه رفع تهدید صورت می پذیرد. یعنی لازمه ی حفاظت از کشور، بازدارندگی از تجاوز و وادارندگی به عق بنشینی و تضمین امنیت و ثبات و صلح است. اما ازآ نجایی که هرگونه دفاعی مرهون قدرت است

   • ۹:۳۹ ۱۳۹۴/۱۰/۱۰
  • فصلنامه علمی- پژوهشی سیاست متعالیه

   مقاله 3
   ، 
   دوره 3، شماره 11، زمستان 1394، صفحه 47-68  
   نوع مقاله: مقاله پژوهشی
   نویسندگان
   علیرضا صدرا
   چکیده
   دفاع یا صیانت از موجودیت، با دفع تهاجم و بلکه رفع تهدید صورت می پذیرد. یعنی
   لازمه ی حفاظت از کشور، بازدارندگی از تجاوز و وادارندگی به عق بنشینی و تضمین
   امنیت و ثبات و صلح است. اما ازآ نجایی که هرگونه دفاعی مرهون قدرت است؛ و به
   تعبیری قدرت و اقتدار ملی روح دفاع ملی و جان مایه ی آن است، دفاع و قدرت و امنیت را
   می توان به دو شکل متعالی یا متدانی مورد مطالعه قرار داد. قدرت متعالی، دفاع متعالی را
   ایجاب کرده و ایجاد م ینماید. دفاع متعالی نیز قدرت و اقتدار مطالعاتی نظامی، سیاسی،
   فرهنگی و حتی اقتصادی متعالی م یطلبد. در این اثر به بن مایه ی دفاع متعالی و هندسه
   قدرت در مقیاس ملی می پردازیم. عنوان، موضوع، مساله و فرضی هی اصلی مقاله: مراتب،
   وجوه و جهات سه گانه ی هندسه قدرت متعالی است که معادل مراتب، وجوه و جهات
   سه گانه ی هندسه ی دفاع متعالی بوده و بن مایه ی آن به شمار می آید. طبیعتا ماهیت این بحث،
   حکمت و فلسفه ی سیاسی قدرت و امنیت و دفاع متعالی خواهد بود.
   کلیدواژگان
   هندسه؛ قدرت؛ زور؛ متدانی؛ متعالی؛ مراتب؛ وجوه؛ جهات

   دانلود مقاله 

  نظر به مطلب
  نام:  
  ایمیل:
  متن:  500 حرف دیگر میتوانید تایپ کنید
  کد امنیتی: 36288