کتاب

  • الگوی توسعه و تعالی فرهنگی

    به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، سی‌ویکمین جلسه از نشست‌های اندیشه‌ورزی روز دوشنبه 9 بهمن ماه 1396 از ساعت 10:00 الی 12:00 در محل مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار می‌شود.

    دکتر علیرضا صدرا (رئیس اندیشکده سیاست) در این نشست با موضوع "گفتمان و الگوی توسعه و تعالی فرهنگی" به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.